בעזרת השם נעשה ונצליח
 

English

י כסלו - חג הגאולה בחסידות

טוב אז לפני כמה שבועות התלבטתי בקשר למשהו אישי והייתי צריכה חיזוק.
וכמו בהרבה מקרים כשאני צריכה חיזוק או הכוונה אני פונה לאחר תפילות לבורא עולם שיאיר את עיני וקריאת פרקי תהילים
לאגרות הקודש שלי פותחת באקראי ומוצאת שם את התשובה.

ובאמת פתחתי וחלק מהתשובה שהיתה מאד נכונה ומכוונת לגביי, היתה לעשות התוועדות בי' בכסלו ובי"ט בכסלו,

כמו שסיפרתי לכם אני מקורבת באופן רגשי לחב"ד מילדותי, אבל בשנים האחרונות ההתקרבות הזאת הפכה גם ללימוד התכנים של חב"ד ולא רק לאהבה לחב"דניקים, לדרך ובעיקר לרבי.

אז הנה אני עושה איתכם סוג של התוועדות

י' כסלו

את י' בכסלו הכרתי ממש לפני שנתיים.

י' בכסלו הוא יום הגאולה של האדמו"ר האמצעי של חב"ד רבי דובער בנו של האדמו"ר הזקן.
האדמו"ר נולד ביום ט' בכסלו ונפטר גם בט' בכסלו.
י' בכסלו הוא יום גאולתו מהמאסר.
הרבי האמצעי הרחיב ופיתח את תורת חב"ד באופן שכל אדם גם הפשוט ביותר יוכל להבינם עד שזכה לכינוי "כח הבינה של החסידות" .

לכן היום הזה נחשב כיום גדול בחסידות בגלל שלמרות שהאדמו"ר היה במעלה רוחנית גבוהה מאד הוא טרח והתמסר בגופו ונפשו כדי שכל אחד מישראל יוכל להבין את תורת החסידות.

באותו יום לפני שנתיים אני זוכרת שקראתי כמה פרקים בתניא והקדשתי אותם לאדמו"ר האמצעי וביקשתי מאבא שלי בשמיים שיעזור לי לצאת גם מהמאסר הפרטי שלי.
ככה בכל אופן הרגשתי, הייתי באותה תקופה רווקה, והרגשתי סוג של מאסר, כי למרות כל הנסיונות, הבקשות, והתפילות לא ראיתי שום אור בקצה.

לא סתם מפרשים את הפסוק בתהילים פרק ס"ח פס ז'
"אֱלֹהִים מוֹשִׁיב יְחִידִים בַּיְתָה מוֹצִיא אֲסִירִים בַּכּוֹשָׁרוֹת" שמדמים את הרווקים כאסירים שהקדוש ברוך הוא מוציא מהמאסר שלהם כשמביא להם את זיווגם.

............
ד רבי יהודה בר סימון פתח (תהלים סח) אלהים מושיב יחידים ביתה, מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו אמר לה לששת ימים כדכתיב (שמות כ) כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, אמרה לו מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו, אמר לה הקב"ה יושב ומזווג זיווגים בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני, אמרה לו ודא הוא אומנתיה אף אני יכולה לעשות כן כמה עבדים כמה שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווגן, אמר לה אם קלה היא בעיניך, קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף, הלך לו ר' יוסי בר חלפתא מה עשתה נטלה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותן שורות שורות אמרה פלן יסב לפלונית ופלונית תיסב לפלוני, וזיווגה אותן בלילה אחת, למחר אתון לגבה דין מוחיה פציעא, דין עינו שמיטא, דין רגליה תבירא, אמרה להון מה לכון, דא אמרה לית אנא בעי לדין, ודין אמר לית אנא בעי לדא, מיד שלחה והביאה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לית אלוה כאלהכון אמת היא תורתכון נאה ומשובחת יפה אמרת, אמר לא כך אמרתי לך אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף, הקב"ה מה עושה להן מזווגן בעל כרחן שלא בטובתן, הה"ד (תהלים סח) אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות, מהו בכושרות בכי ושירות, מאן דבעי אומר שירה ומאן דלא בעי בכי, א"ר ברכיה כלשון הזה השיבה ר' יוסי בר חלפתא הקב"ה יושב ועושה סולמות משפיל לזה ומרים לזה ומוריד לזה ומעלה לזה, הוי אומר (תהלים עה) אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים, יש שהוא הולך אצל זיווגו ויש שזיווגו בא אצלו, יצחק בא זיווגו אצלו שנאמר (בראשית כד) ויצא יצחק לשוח בשדה, יעקב הלך אצל זיווגו שנאמר ויצא יעקב מבאר שבע.
..................

בלילה שלפני התפללתי וקראתי פרקי תניא ולמחרת ביום גיסי ואחותי התקשרו אלי, הציעו לי ונפגשתי עם מי שהיום בעלי.
אני לא בבא שמבטיחה ניסים ונפלאות ואומרת שכל מי שיתפלל ביום הזה לא משנה מה יקרה או יעשה הוא יענה. בכל אופן אני לא יודעת.
אני רק יודעת שהיום הזה הוא יום שמסוגל לישועה ואני קיבלתי בו את התחלת הישועה, הגאולה הפרטית שלי...
אז כדאי להתפלל, לבקש... ולקרוא פרקי תניא זה תמיד מומלץ לכל מצב, התניא עליי תמיד משרה סוג של שלווה גם אם אני לא מבינה כל מילה.

והנה בהשראת היום אני מעלה לכם רישום שציירתי היום של הרבי שלי, הרבי מליובאויטש.

 

ואני מצרפת לכם קישור לניגון של האדמור האמצעי (ביו טיוב) הרבי מליובאויטש מנגן אותו עם החסידים למי שרוצה לשמוע.

http://youtu.be/Yl6DOBZUBJo

 

שניגאל כולנו כל אחד בגאולה הפרטית שלו
ובעיקר במהרה כולנו ביחד בגאולה הכללית עם ביאת המשיח, עכשיו.

הילה בן יצחק