בעזרת השם נעשה ונצליח
 

English

על מה ההילולא?

הילולת רבי יוסף יצחק ויום נשיאות הרבי

"וּפָרַצְתָּ יַמָּה וָקֵדְמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְבָּה"

(בראשית כ"ח י"ד)


אתמול היה י' שבט
מהו י' שבט?
ב' שבט נפטר רבי יוסף יצחק האדמו"ר השישי של חב"ד.
את האדמו"ר הכרתי רק לאחר שהתקשרתי בצורה יותר עמוקה לחב"ד.
בכלל אחרי שהתחלתי להתקשר לחב"ד התחלתי להרגיש שכמעט כל יום הוא חג...
אתם מכירים את השיר?
יש לי יום יום חג יש לי חג יום יום הללויה! של נעמי שמר
ברוך השם יש הרבה הילולות וימים שמשפיעים טוב ואפשר לקבל הרבה שפע אלוקי כל יום אם יודעים לנצל את היום נכון.
יום ההסתלקות של רבי יוסף יצחק היה גם לאחר שנה יום הנשיאות של הרבי ממליובאויטש רבי מנחם מנדל.
את הרבי כולם מכירים ואיכשהו באיזה צורה קיבלו ממנו איזה הארה או הדרכה.
לכן זה יום שמאד שמח בחסידות חב"ד יום שהמשיכו את ההנהגה, הנהגה שפרצה גבולות של זמן, מקום ובעצם כל דבר..
לא סתם הניגון של הרבי הוא הניגון "ופרצת"

אני מאמינה שהרבה אנשים לא מבינים מה אני עושה כזה "רעש" סביב פטירתם של צדיקים ומה זה בעצם הילולות.
אז בדיוק אתמול כשקראתי את העיתון שלי "כפר חב"ד" מצאתי הסבר מפורט מהתוועדות של הרבי.
הסבר על המעלה והכח ש ההילולה.
אני מצוטטת לכם את דבריו.


....................
מציאותה של הנשמה נצחית גם לאחרי ההסתלקות. וכאשר מדובר אודות נשמתו של נשיא בישראל - אזי מתבטא עניין הנצחיות שבנשמה גם בעניין הנשיאות, כלומר, שפעולתו בעולם (שזהו תוכן עניין הנשיאות) היא גם באופן נצחי.
ובלשון הגמרא (סוטה י"ג סע"ב): "מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש",
כלומר, שגם לאחרי הסתלקותו של הנשיא הרי הוא "עומד ומשמש" - לסייע לכל אחד ואחד מישראל במילוי שליחותו של הקב"ה לעשות מהעולם "דירה" ו"גן" להקב"ה.
ויתירה מזו: על ידי עניין ההסתלקות נפעל עילוי והוספה בפעולת הצדיק והנשיא בעולם הזה הגשמי - כפי שמבאר אדמו"ר הזקן באיגרת הקודש (סימן ז"ך וביאור) את מאמר הזוהר "צדיקא דאתפטר אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי", כלומר, ש"גם בזה העולם המעשה... אשתכח יתיר"...

וטעם הדבר - כמבואר שם בארוכה - ש"בהיות הצדיק חי על פני האדמה" הרי הוא מוגבל "בתוך כלי ולבוש... שהיא בחינת נפש הקשורה בגופו", מה שאין כן לאחרי ההסתלקות אזי פעולתו והשפעתו בעולם היא למעלה ממדידות והגבלות הגוף הגשמי, מכיוון שנשמתו "אינה בתוך כלי ולא בבחינת מקום גשמי".
ולדוגמא: מצד הגבלת הגוף הגשמי אין ביכולתו של הצדיק להיות בכמה מקומות בבת אחת, כלומר, בכל מקום ומקום שבו מתאספים יהודים ביו"ד שבט (יום הילולא) ללמוד מתורתו של בעל ההילולא, והמעשה הוא העיקר - "נלכה באורחותיו", להוסיף אור וקדושה בכל העולם כולו (החל מעצמו, וסביבתו הקרובה).
ועל פי זה מובן שאף על פי שעניין ההסתלקות קשור לכאורה עם היפך החיים - הרי כאשר מתבונים שעיקר מציאותו של האדם היא נשמתו (והגוף הוא טפל בלבד), אזי באים לידי מסקנה שעל ידי ההסתלקות נפעל עילוי והוספה בפעולתה של הנשמה בעולם - "יתיר מבחיוהי"...
וזהו כללות עניין ההתוועדות ביום ההילולא שמתאספים יחדיו כדי להוסיף ולהתחזק בכללות ההנהגה באופן ד"נלכה באורחותיו", ומתוך שמחה וטוב לבב - מכיוון שיודעים בוודאות שעניין ההסתלקות (שנעשה על ידי הקב"ה, מקור הטוב בתכלית השלימות) הוא באופן ד"גם זו לטובה", כי השפעת ופעולת הצדיק לאחרי ההסתלקות היא "יתיר מבחיוהי", ולכן צריכים לנצל זאת כדי להוסיף בעבודת ה' מתוך שמחה וטוב לבב...
(מהתוועדות י' בשבט התשמ"ג; תורת מנחם-התוועדויות ה'תשמ"ג, כרך ב, בלתי מוגה)
...........................

אם אנחנו יודעים את המעלה של צדיק והולכים לבקש ממנו ברכה ועצה בחייו קל וחומר לאחר שהוא נפטר כאשר ההשפעה שלו גדולה יותר ופורצת מדידה והגבלה כיוון שהוא כבר לא "מוגבל" בגוף גשמי...
לכן ביום זה אני משתדלת להדליק נר, לשים כמה פרוטות לצדקה, לקרוא תהילים או קטעים מתורתו ו... לבקש בקשות שיתפלל עלי ועלינו...
יו"ד בשבט הוא גם יום קבלת הנשיאות של הרבי שהוא מאורע גדול בפני עצמו ומקושר גם לפטירתו של רבי יוסף יצחק האדמו"ר השישי שבעצם העביר לו את הנשיאות והמנהיגות.
רבי יוסף יצחק התמודד עם המון קשיים בחייו ובתקופה שהיתה מאד קשה ליהודים למרות זאת הוא בהתמדה ונחישות גדולה חיזק את המוסדות היהודיים, הקים מקוואות, ודאג והשפיע על החסידים והיהודים להמשיך ללכת בדרך ה' גם כשקשה.

את רבי יוסף יצחק ציירתי ברישומים הרבה פעמים,
שבועיים או פחות לפני חג סוכות (לפני שלוש שנים) החלטתי שאת כל הציורים אני מעבירה להדפסים כדי שיוכלו להיות בסוכה המשפחתית שלנו.
אני זוכרת שפתאום הרגשתי דחף פנימי שאני רוצה שגם הריי"צ יהיה בסוכה וחשבתי לעצמי איך הוא הולך להיות בסוכה כשאין לי עדיין אפילו סקיצה או התחלה של ציור.
ציור בשמן אצלי בעיקר של דיוקנאות לוקח לפחות חודש כיון שהעבודה של הציור נעשית בשכבות ולוקח זמן עד שכל שכבה מתייבשת ורק אז אני יכולה להוסיף שכבה נוספת, לתקן ולהוסיף מימד נוסף לציור.
אבל החלטתי שאני לא מקשיבה לספקות ומתחילה לצייר ואם הציור צריך להיות אז הכל ילך טוב ובקלות.
וברוך השם היתה סיעתא דשמיא וכנראה שרבי יוסף יצחק רצה להיות אצלנו בסוכה...
ותוך שבוע וחצי סיימתי לצייר אותו.
הציור כאילו הצטייר מאליו ויצא מההתחלה כמו שרצית.
הפמוטות והתחרה והאלמנטים הנוספים בציור נוצרו תוך כדי יצירה כשאני חושבת על הרב ועל מפעלו למען היהודים והיהדות.
הפמוטות והתחרה מסמלים את הנשיות ומקוואות הטהרה שהוא כל כך התאמץ לחזק אותם.
בחרתי לצייר את הרב דווקא כשהוא כותב כדי להראות את הנתינה האינסופית שהיתה לו לעם ישראל. ודווקא בצבעים כאלה כדי לרמוז על התקופה והאיזור בו הוא היה רוב חייו.
יש עוד דברים נוספים בציור שכרגיל מחכים לפרשנות שלכם...
בכל אופן הדפס של הציור היה מוכן לכבוד סוכות ונתלה אחר כבוד בסוכה המשפחתית שלנו וכמו כל הצדיקים שהיו שם גם הוא חייך אלי מתוך הסוכה.

כמו שציטטתי לכם את דברי הרבי מההתוועדות של יום פטירתו של הריי"צ (רבי יוסף יצחק) ועל פועלו של הצדיק לאחר פטירתו אפילו יותר מבחייו עבור כל יהודי,
אני יכולה להגיד באופן אישי שאני מרגישה זאת (אני חושבת שהאמונה גם עוזרת להרגיש בזה אבל אין ספק שיש מופתים גם לאנשים חסרי אמונה)
אצל רבי יוסף יצחק במיוחד הרגשתי את זה במיוחד לאחר שהכרתי את יוסף בעלי שבעצם השם שלו דומה מאד לשם הרבי (רבי יוסף יצחק) יוסף בן יצחק...
אגב את הצעת הנישואין שלי קיבלתי בט"ו בשבט בשבוע של ההילולא..
בעלי כל פעם אומר לי איך את זוכרת את כל התאריכים? כשהכרנו, כשהצעתי לך, כשהתחתנו, כשנולדה יעלי...

אני לא באמת זוכרת כי בדרך כלל אני לא טובה בזכירת תאריכים מה שאני כן זוכרת שבכל פעם שהיה מאורע חשוב בחב"ד זה היה גם ציון דרך עבורי...
לכן כל פעם שהתאריכים האלה מגיעים ואני יודעת שבימים אלה יש ימי שמחה אני נזכרת גם בציוני הדרך שלי ...
שיהיה לכולנו יום הילולא שמח,
שנשמח את בוראנו ואת הצדיקים שלנו
שנזכה שישפיעו עלינו את שפע ברכותיהם וזכותם תגן עלינו ועל כל עם ישראל

ושנזכה לראות בעינים הגשמיות שלנו את ברכתם.

אני מצרפת את הציור של רבי יוסף יצחק שצוייר לכבוד סוכות

 

והנה כאן אפשר להיכנס לוידאו לשמיעת הניגון של רבי יוסף יצחק , לראות תמונות וכן לשמוע מקצת מפועלו הרב למען עם ישראל.

לחץ כאן

 

הילה בן יצחק