"אמנות הציור עדיין לא הגיעה לתיקונה בעולם זה דורות רבים"

(מתוך התייחדות של הרבי מליובאויטש עם האמן ברוך נחשון ב1965)